www.verkennemerland.nl/extra/vogelmeer


Vogelmeer, Kluut

Amsterdamse Waterleidingduinen
nog meer verKennemertochten

Landgoed Elswout
voorwaarden en boekingen

Duin & Kruidberg
contact


Het vogelmeer ligt in de Kennemerduinen, onderdeel van het Nationale Park Zuid-Kennemerland en is een eldorado voor de vogels én de vogelliefhebber.

Of u nu een excursie boekt in het voorjaar, de zomer of in de winter: er zijn altijd vogels waar te nemen.

De zomerbroeders in het duingebied rond het vogelmeer zoals de tapuiten, de gekraagde roodstaart en de nachtegaal of de grauwe gans, de tafeleend, de geoorde fuut vlakbij het meer.

In de winter zijn er de overwinteraars: de zaagbekken en wilde of kleine zwanen. 

VerKennemerland neemt u mee naar het verstuivingsgebied "De Bruid van Haarlem", en vertelt over de poging om de duinen weer te regenereren, de dynamiek moet terug in het landschap. Waarom? De gids legt het u uit.

De tocht kan eindigen met een lekkere wandeling over het strand om voldaan iets te drinken bij strandtent Parnassia.

Wilde paarden, Vogelmeer, Kennemerduinen Tafeleend, Kennemerduinen Bontzandoogje
  © verKennemerland