www.verkennemerland.nl/extra/koningshof


Koningshof

Amsterdamse Waterleidingduinen
nog meer verKennemertochten

Landgoed Elswout
voorwaarden en boekingen

Vogelmeer
contact


"Het is geen kleyn vermaeck,
Wanneer men dorre Zanden,
Door middel van de Kunst
Verkeert in nutte Landen"


Jacob Cats in Buyten-Leven (1658)

Tegen de rand van de voormalige 'woeste wildernis' Bentveld ligt het mooie buiten Koningshof. Beschermd door een met beuken begroeide duinrug ligt een groot Engels landhuis, gebouwd in 1898, ontworpen door de Amsterdamse architect Abraham Salm (die van Paradiso).

Het werd gebouwd voor Mr. Dr. Johannes Luden en zijn vrouw Mathilde van der Vliet, dochter van Johanna Jacoba van der Vliet-Borski, en hun vier kinderen. De familie van der Vliet-Borski bezat meerdere buitenplaatsen in Zuid-Kennemerland, o.a. het ouderlijk huis van Mathilde: Duinlust, maar ook een ander paradijs in verKennemerland: Landgoed Elswout.

 

De directe omgeving van het huis is op een parkachtige wijze aangelegd door de bekende landschapsarchitect Leonard A. Springer, die ook geholpen heeft bij de aanleg van Thijsse's Hof in 1925, nog zo'n paradijsje in verKennemerland.

In 1913 kan de familie het grondgebied behoorlijk uitbreiden met de aankoop van een stuk duingebied. Dit deel wordt, mede om zandverstuiving tegen te gaan, aangeplant met zwarte den. Het buitenste deel (het middenduin) is rustgebied voor het wild en niet toegankelijk.

Wanneer zijn moeder Mathilde in 1942 overlijdt, blijft Jan Anton Willem Luden alleen op het landgoed wonen. Na zijn overlijden in 1962 wordt Koningshof nagelaten aan Natuurmonumenten. Het is nu onderdeel van het Nationaal Park Zuid-Kennemerland.
Deze locatie zit in ons programma vanwege de verrassende overgang tussen binnenduin en middenduin, met alle verKenningen die daarbij horen!

Grote zaagbek roos: Compassion boomklever
  verKennemerland